BIM - nowoczesna idea istotnie zmieniająca budownictwo.

Dysponując trójwymiarowym projektem obiektu, z odpowiednią klasyfikacją elementów konstrukcyjnych, szukamy prostego sposobu na przyjęcie modelu obliczeniowego. Ten niezwykle ważny krok i często bardzo trudny, staje się w projektowaniu konstrukcji, etapem szybkim i w dużym stopniu zautomatyzowanym.

mkb mmWe współczesnych programach obliczeniowych analiza konstrukcji dla dobrze przygotowanych danych, jest prosta i sprawna. Żeby wykorzystać możliwości obliczeniowe programów inżynierskich należy jednak mieć odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Poszczególne elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego dzielimy na kategorie i przypisujemy im odpowiednie elementy skończone. Elementy konstrukcyjne dzielimy na powierzchniowe i prętowe. W modelowaniu konstrukcji budowlanych bardzo rzadko używamy modeli bryłowych (trójosiowy stan naprężenia). Elementy powierzchniowe takie jak ściany, stropy modelujemy zwykle odpowiednio tarczą lub płytą. Zdarza się, że strop o odpowiedniej konstrukcji zamodelujemy rusztem. Elementy prętowe obiektu to są słupy, podciągi, żebra. (...)

Bardzo ważnym etapem obliczeń jest weryfikacja i walidacja. Inżynier konstruktor bez opowiedniej wiedzy z modelowania konstrukcji, bez umiejętności sprawdzania wyników analiz,  staje się bezradny i często niebezpieczny.

   
© BIM Design